regulamin | jak zamawiać
Regulamin sklepu
ZAMÓWIENIA
§1


Strona pasjonatazaproszenia.blogspot.com jest prowadzona przez firmę:
Pasjonata. Agnieszka Janas NIP 7962524106   REGON  146976535
Jednoosobowa działalność gospodarcza.
Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczą: a.janas@onet.pl
lub w siedzibie firmy na ul. Sandomierskiej 16/1p. w Radomiu.

Realizacje, kontakt z Klientem, tworzenie projektów -   
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00 
sobota 10.00 - 14.00

 Sklep firmowy:
Pasjonata
ul. Sandomierska 16/1p.
Radom

§2
Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta drogą mailową: a.janas@onet.pl lub telefoniczną: 664 187 893 lub osobiście w siedzibie firmy -
następnie wypełnienie przesłanego formularza i akceptacja nadesłanych projektów.
Zamówienie mogą składać tylko osoby pełnoletnie.

§3
Zamówienie przyjmowane są do realizacji i są realizowane wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00  z wyłączeniem zamówień przyjętych do realizacji w trybie przyspieszonym.

§4
Po złożeniu zamówienia, wypełnieniu i odesłaniu formularza, w ciągu dwóch dni roboczych zostaje wykonany i wysłany projekt w formie elektronicznej (plik PDF.). Kupujący otrzymuje projekt zaproszenia, akceptuje lub informuje o ewentualnych zmianach, które mają być naniesione. Po dokonaniu poprawek, Klient ponownie otrzymuje projekt w formie elektronicznej do akceptacji.

LIMIT ZAMÓWIENIA: 20szt.
PONIŻEJ 20szt. - koszt projektu 10zł

§5
  pasjonatazaproszenia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

§6
Termin realizacji zamówienia wynosi:
Zakładka 

Dzień złożenia zamówienia winien być poprzedzony  
akceptacją przez Klienta projektu i zaksięgowanym przelewem.

W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia przekroczy deklarowany, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i będzie miał prawo rezygnacji z zakupu.
W momencie rezygnacji z zakupu Klient do 14 dni roboczych otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

Istnieje możliwość rezerwacji terminu po wcześniejszych ustaleniach.


PŁATNOŚCI
§7
Wszystkie zamówienia realizowane są dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku.
Płatność można uregulować poprzez przelew tradycyjny na konto nr
50 1020 5558 1111 1511 3640 0012

bądź płatność on-line PayPal
a.janas@onet.pl

W przypadku dokonywania płatności przez PayPal
kwota do zapłaty zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu ogłoszonego przez NBP.

§8
W przypadku odbioru osobistego, Klient płaci wyłącznie kwotę równą wartości zamówienia bez kosztów dostawy.

§9
W przypadku dostawy towaru poprzez wysyłkę, Klient wpłaca na rachunek bankowy kwotę równą wartości zamówienia + koszt przesyłki. 

Koszt przesyłki ujęte są w  §12

§10
Z uwagi na spersonalizowaną formę produktów, nie wysyłam paczek za pobraniem (płatne przy odbiorze).

§11
Realizacja w trybie przyspieszonym - ustalana jest indywidualnie przed zakupieniem produktów. Zamówienie jest wówczas realizowane poza godzinami pracy, dlatego wiąże się z dopłatą 40% wartości zamówienia. 

DOSTAWA

§12
Koszty przesyłki ponosi klient
(chyba że informacje na  stronie pasjonatazaproszenia.blogspot.com mówią inaczej).
POCZTĄ POLSKĄ WYSYŁANE SĄ WYŁĄCZNIE PRÓBKI ZAPROSZEŃ, POZOSTAŁE PRZESYŁKI WYSYŁANE SĄ PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ.

KOSZT WYSYŁKI:

PRÓBKI:
10 zł (list polecony priorytet)

POZOSTAŁE:
 16,00 zł - przesyłka kurierska

Zamówienie na kwotę powyżej 700 zł wysyłane jest na koszt firmy przesyłką kurierską.


§13
Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (PRÓBKI I KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE BEZ PUDEŁEK) lub firmy kurierskiej.

§14
Koszt przesyłki jest kwotą brutto i zawiera koszty pakowania towaru (wszystkie przesyłki zabezpieczane są odpowiednio przed uszkodzeniem).

§15
W chwili odbioru paczki należy sprawdzić jej zawartość. Jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona podstawą do zgłaszania reklamacji jest spisanie protokołu. W przypadku braku spisanego protokołu w chwili odbioru paczki reklamacje nie będą uwzględniane.

§16

Realizuję zamówienia na terenie całego kraju oraz świata.
Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie.

ODBIÓR OSOBISTY
§17
 Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy w siedzibie firmy Pasjonata.

§18
Wszystkie zamówienia, włącznie z odbieranymi osobiście, należy wcześniej opłacić przelewem na wskazany numer bankowy.

§19
Po przygotowaniu zamówienia otrzymają Państwo wiadomość mailową w celu uzgodnienia dogodnego terminu odbioru zamówienia.

§20
Klient odbierając towar, potwierdza jego zgodność z zamówieniem.

REKLAMACJE
§21
 W przypadku otrzymania towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego Klient musi poinformować sklep drogą e-mail w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przesyłki. Po tym czasie reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Ponadto w przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki Klient musi posiadać protokół szkody.

§22
W odpowiedzi na zgłoszenie (do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia) ustalamy z Państwem szczegóły dotyczące zwrotu wadliwego towaru. Dopiero wtedy Klient odsyła zamówienie na swój koszt, który w późniejszym etapie reklamacji, jeśli zostanie uznana zostanie zwrócony Klientowi. Przesyłki na nasz koszt lub za pobraniem nie będą odbierane, a koszty z tym związane pokryje kupujący.

§23
 W chwili uznania reklamacji do 14 dni roboczych produkt zostanie odesłany do Klienta w stanie prawidłowym, w jakim został zamówiony podczas składania zamówienia. Wraz z odesłanym towarem zostaną zwrócone koszty, jakie poniósł klient w chwili odsyłania wadliwego zamówienia.

§24
Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy kupna, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawarcia umowy kupna/sprzedaży na odległość. Prawo zwrotu nie dotyczy towarów wykonanych pod indywidualne zamówienia (towar został oznaczony (kolorystyka) /zadrukowany według wskazówek kupującego).

§25a
Zwrotu należy dokonać na adres pracowni na swój koszt. Przesyłki wysłane na nasz koszt lub za pobraniem nie będą odbierane, a koszty z tym związane pokryje kupujący. Zwracany towar należy odesłać w stanie niezmienionym od otrzymanego (w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, kompletny i nieużywany), odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy kupna. W przypadku niespełnienia wszystkich powyższych wymogów zwrot nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

§25b
W przypadku uznania zwrotu Klient otrzyma kwotę pomniejszoną o cenę projektu w wysokości 10zł.

§25c
Zwroty uszkodzone podczas przesyłki uznajemy jako zwrot uszkodzonego towaru i nie będą uznawane. Wówczas Klient musi ubiegać się o odszkodowanie do firmy dostarczającej paczkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26
 Informacje znajdujące się na stronie pasjonatazaproszenia.blogspot.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie materiały prezentowane na stronie mają jedynie charakter informacyjny. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna wybranego towaru. Umowa kupna-sprzedaży zawarta jest dopiero w momencie wydania towaru kupującemu, a wpłacona kwota na poczet zamówienia do tego czasu traktowana jest jako zaliczka.

§27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

§28
Kolory sprzedawanych produktów ze względu na różne ustawienia monitora mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych barw. Zastrzegam sobie również prawo do minimalnych różnic między produktem na zdjęciu, a gotowym wyrobem ze względu na fakt, że jest to w większości przypadków wyrób ręczny.
Reklamacje z tych powodów nie są uwzględniane.

§29
Wzory, zdjęcia oraz opisy oferowanych przedmiotów stanowią przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).

§30
 Wszystkie wzory z oferty są chronione prawami autorskimi, powielanie ich w części lub całości jest zakazane.

§31
 Dane osobowe podawane podczas rejestracji zamówienia będą gromadzone i przetwarzane przez firmę PASJONATA wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom. Zgodnie z w/w ustawą kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich korekty lub usunięcia.

§32
 Integralną częścią regulaminu są wszystkie informacje oraz instrukcje zawarte na moich stronach, przesyłane w korespondencji bądź udzielane telefonicznie.

§33
 Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanym regulaminie, które będą obowiązywały od chwili umieszczenia ich na tej stronie

§34
 Zastrzegam sobie prawo do wykorzystania zdjęć zrealizowanych zamówień w naszym portfolio i w celach promocyjnych.

§35

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) pragnę poinformować, że administratorem danych jest firma Pasjonata Agnieszka Janas, ul. Milejowicka 23E, 26-600 Radom, z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 16/1p. 26-600 Radom.

 Dane osobowe przetwarzane są celem: 

1. zawarcia umowy sprzedaży/świadczenia usług i realizowania jej warunków

 2. wypełnieniem obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości). 

3. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz prowadzienia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług. 

4. ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy sprzedaży. 

 W przypadku zawarcia umowy pdane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy sprzedaży, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będę przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. 

 Dane będą udostępniane  firmom świadczącym usługi transportowe tylko i wyłącznie w celu nadania paczki / listu.

Przysługuje Państwu pełne prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 §36

 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją powyższego regulaminu.


DODATKOWE INFORMACJE:

- personalizacja w tekście zaproszenia – wliczona w cenę
- Listę proszę przygotować przed złożeniem zamówienia
- UWAGA!!! Nie przyjmuję list gości sporządzonych w ramkach, pisanych CAPS LOCKIEM ani w programie Excel. Proszę o listę w programie WORD
Jeżeli nie masz Worda wyślij do nas listę pocztą e-mail, wklejając listę do e-maila.
 

Pisz listę zgodnie z gramatyką j. polskiego. Duże i małe litery.
- Proszę nie robić niepotrzebnych dopisków na liście.
- Listy sporządzone niechlujnie, z literówkami będę Państwu odsyłać do poprawy.
Jeżeli Państwo nie poprawicie ich, będziemy drukować DOKŁADNIE tak, jak na liście.
- Listy Gości proszę o przysyłanie odmienione w takiej formie, w jakiej będą wpisywane.

Lista gości jest podstawą do reklamacji.
Reklamacja zostanie uznana wówczas, gdy wydruk będzie inny niż w przesłanej liście.
Uwaga !!! Nie poprawiam literówek na listach gości.

Poniżej przykład listy do personalizacji zaproszeń

Sz.P. Annę i Jana Kowalskich
Sz.P. Annę, Jana i Martę Kowalskich
Sz.P. Annę, Jana Kowalskich z Martą
Sz P. Annę i Jana Kowalskich z córką Martą
Ciocię Anię i Wujka Tomka
Babcię Krysię i Dziadka Irka
ks. Adama Kowalskiego

Poniżej przykład listy do personalizacji kopert:
Sz. P. Agata Nowak
Sz. P. Anita i Robert Kowalscy

Poniżej przykład listy do personalizacji winietek:
Agata Michaluk
Monika Nowak
Jacek Kowalski
Julia Baczyńska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz